Kontakt

Koordynator projektu:

Katarzyna Świętek

e-mail: katarzyna.swietek@polskistol.com
telefon: 665 910 304

Opieka medialna:

Wanda Modzelewska

e-mail: wmodzelewska@gmail.com
telefon: 507 149 942